Spara resurser genom förstudier av projekt

Förstudier projekt

Att dra igång projekt utan full insyn och förståelse för omfattning, konsekvenser och affärsnytta kan bli ett kostsamt drag för verksamheten – både i form av tid, pengar och personal. Genom förstudier klargörs förutsättningarna för ert projekt och ni kan med lätthet utvärdera genomförbarheten och affärsnyttan innan ni beslutar om projektstart. 

En förstudie kan variera i form och omfång genom att vara allt från enklare utredningar av specifika frågeställningar till projektledning av stora förstudieprojekt – beroende på projektets komplexitet och din verksamhets behov.

Vi på ClearPoint har en gedigen erfarenhet av att driva förstudier i alla dess former. Men oavsett dignitet och komplexitet håller våra förstudier en hög kvalitet och vi lägger stor vikt vid att vår kommunikation är lika klar och tydlig som våra underlag till beställare och beslutsfattare.

Våra förstudier ger din verksamhet möjlighet att utvärdera genomförbarheten och affärsnyttan av ett projekt. Vi tar fram omfattning, lösningsförslag och tydliggör krav. Förstudierna kan omfatta:

  • intressentkartläggning
  • nulägesanalys och omvärldsanalyser inom olika teknologier och verksamhetsområden
  • omfattning och avgränsningar
  • kravspecifikationer
  • affärsnytta genom beslutsunderlag ur både nytto- och kostnadsperspektiv
  • lösningsförslag
  • utveckling av business case
  • projektdirektiv och projektplan för nästa fas

På idéstadiet

Har ni en idé ni vill prova så finns vi här som er dialogpartner, bollplank och rådgivare. Beskriv idén i ett mail och skicka oss på info@clearpoint.se för återkoppling om hur vi kan hjälpa till. 


Läs mer om hur ClearPoint kan stötta din verksamhet