projektledning

ClearPoint har lång erfarenhet av att leda projekt. Vi kan leda stora komplexa projekt och program, med mer än 100 deltagare i olika delprojekt i internationella miljöer. Men vi tar lika gärna ledningen i mindre projekt och arbetsgrupper.

Med våra år i branschen har vi på ClearPoint kompetens inom flertalet förekommande projektmodeller och metoder bland annat agila utvecklingsprojekt. För oss är kommunikation en kritisk framgångsfaktor i alla våra projekt och vi tar naturligt på oss projektledarrollen och kan även gå in i havererade projekt. Beroende på din verksamhets behov kan vi ta hela eller delar av:

  • Initiering
  • Planering
  • Koordinering
  • Projektorganisation
  • Genomförande
  • Avslut och utvärdering
 
management

ClearPoints konsulter har lång erfarenhet från både strategiskt och operativt ledningsstöd. Vi kan gå in som rådgivare eller förvaltare, beroende på ditt verksamhetsbehov. 

Som rådgivare verkar vi både som generalister och specialister i olika företagsövergripande problemställningar och arbetar efter beprövade modeller och metoder. 

Har du mer behov av förvaltningsstöd med direkt operativt arbete i ditt ledningsarbete kan vi på ClearPoint även gå in som interimchefer.