Från teori till praktik

Vi omsätter dina verksamhetsbehov, strategier och arkitekturmodeller till konkreta underlag för upphandlingar.  ClearPoint har en unik spetskompetens inom områdena telekom och mobilitet.

Vi har gedigen erfarenhet av att leda upphandlingar i både privat och offentlig sektor. Detta omfattar arbete med att ta fram ett komplett upphandlingsunderlag innehållande bland annat:

  • teknisk och funktionell kravspecifikation
  • finansiellt ramverk och
  • utvärderingskriterier

och vi är väl insatta med grundprinciperna i offentlig upphandling. Men vi kan även gå in och stötta i enskilda delar av upphandlingsarbetet fram till avtal.