den oberoende länken

ClearPoint är den oberoende länken mellan kund och leverantör och hjälper er att hitta den mest optimala helhetslösningen utifrån er verksamhets förutsättningar. Vi har över 50 års gemensam erfarenhet av att arbeta med effektiva lösningar inom Workforce Management för personal, utrustning och IT-lösningar.

En av de stora kostnaderna i ett företag är personalkostnaderna och erfarenhetsmässigt så finns det en effektiviseringspotential på ca 5–30% med bibehållen eller förbättrad kvalité. Det finns idag ett stort antal leverantörer av systemlösningar och det är ytterst viktigt att en analys görs innan en förändring av systemstöd i syfte att få den mest optimala lösningen.

Planering av personal och utrustning är en komplex uppgift som innefattar allt från produktionsbehov, kvalitetsmål, ekonomi, schemabehov, kollektivavtal, lokala avtal, kompetenser, geografiska placeringar, utrustning, utbildningar, vakanshantering, semesterplanering bland annat. I många fall handlar det om att omfördela sina resurser i syfte att förbättra produktivitet, kvalité och resultat för sin produkt.

Vi kan analysera och stödja era processer inom Workforce Management med projektledning, rådgivande och operativt management eller olika specialistfunktioner. Beroende på just din verksamhets behov kan vi på ClearPoint hjälpa er med:

  • Förstudier, nulägesanalyser och analyser av verksamhetens behov
  • Upphandlingar inklusive kravställningar och förhandlingar
  • Process och Change management
  • Ekonomiska analyser
  • Schemaläggningspotential
  • Programmering
  • Process och systemimplementeringar
  • Utbildning