klargör förutsättningarna för ditt projekt

Vi hjälper dig att klargöra förutsättningarna för ditt projekt och har en gedigen erfarenhet av att driva förstudier, allt från enkla utredningar till projektledning av stora förstudieprojekt.

Våra förstudier ger dig möjligheten att utvärdera ditt projekts genomförbarhet och affärsnyttan för din verksamhet. Vi tar fram omfattning, lösningsförslag och tydliggör krav. Förstudierna kan omfatta:

  • intressentkartläggning
  • nulägesanalys och omvärldsanalyser inom olika teknologier och verksamhetsområden
  • omfattning och avgränsningar
  • kravspecifikation
  • affärsnyttan genom beslutsunderlag ur både nytto- och kostnadsperspektiv
  • lösningsförslag och utveckla business case
  • projektdirektiv och projektplan för nästa fas

beroende på projektets komplexitet.

Vid enklare utredningar eller om ni bara vill prova er idé kan ni använda oss som dialogpartners. Oavsett dignitet håller våra förstudier hög kvalitet och vi lägger stor vikt vid att kommunikationen är lika klar och tydlig som underlagen till beställare och beslutsfattare.