Projektet nytt WAN för Sjöfartsverket är avslutat

Clearpoint har varit Sjöfartsverkets huvudprojektledare för införandet av nytt WAN. Projektet avslutades den 29/10 2015 med att Sjöfartsverket skrev under leveransgodkännandet.
Projektet har löpt på enlig plan och både Sjöfartsverket och WAN leverantören är mycket nöjda med resultatet.