ClearPoint utökar sitt uppdrag på Falck

ClearPoint har fått utökat förtroende att projektleda och hjälpa till med löneintegration och implementering av  personalplaneringssystem på Falck Räddningstjänst AB och Falck Services AB

Uppdraget innefattar systemteknisk modellering, processbeskrivningar, utbildning. verksamhetssupport, löneintegration samt systemimplementationer.
Tidsplanen för projektet sträcker sig till 2018-06-30

ClearPoint förstärker Utvecklingsprogram Arlanda

ClearPoint har fått i uppdrag att bidra i arbetet med Utvecklingsprogram Arlanda med två expertisroller. En roll som flygplatsteknisk specialist och en som samordnare av CNS / EMC-frågor (CNS står för Communication Navigation Surveillance och EMC handlar om eletromagnetisk strålning och hur eletriska maskiner kan störa radiokommunikation).

Swedavia och Utvecklingsprogram Arlanda utvecklar Stockholm Arlanda Airport för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040, jämfört med dagens 25 miljoner. Här berättar Swedavia mer om vad som skall hända.