ClearPoint förstärker sin styrelse

På bolagsstämman den 4 september beslutade aktieägarna i ClearPoint att utöka och förstärka styrelsen för att säkerställa fortsatt framdrift i bolaget. Du hittar styrelsens nya sammansättning här.