Period: 2010-2012

Bakgrund

Innan Luftfartsverket delades i Swedavia (flygplatsdrift) och LFV (flygtrafiktjänster) genomfördes ett avrop på kommunikation som tjänst för att förse LFV med en ny telefoniplattform som skulle ersätta den gamla MD110 nätgruppen. Avtalet på kommunikation som tjänst gick till Tele2. Lösningen är helt IP-baserad och består av system från Cisco och Astra med möjlighet att behålla utvalda analoga anknytningar.

Omfattning

Uppdraget omfattade bland annat att:

  • Implementera 6 400 anknytningar för LFV på kontrollcentraler, torn och HK samt för alla Swedaviaägda flygplatser
  • Byta nummerserier för Swedavia
  • Skapa integration mot arbetsplatstjänsten (AD, Exchange, Lync) och till största delen vara mobil för användarna
  • Etablera ett Callcenter för upp till 500 agenter

Ett uttalat mål var att en person/funktion ska ha ett telefonnummer men möjlighet till flera terminaler kopplade till numret som till exempel mobiltelefon, fast IP-telefon, PC/Lync.

Uppdraget

ClearPoint ansvarade för huvudprojektledning och teknisk projektledning under införande och migrering.

Resultat

Införande och migrering har bidragit till att LFV och Swedavia idag har en modern och väl fungerande IP-telefonilösning med integration mot AD och Exchange och Lync.

Utmaningar & beroenden

  • Insamlingen av kunddata
  • Pågående logisk och sedan fysisk delning av kommunikation och system mellan LFV och Swedavia.
  • LFVs regelverk för flygsäkerhet som ställer specifika krav på talkommunikation och införandet fick inte på något sätt påverka flygsäkerheten.
  • Pågående projekt för införande av ny arbetsplatstjänst hos både Swedavia och LFV samt den fysiska delningen.