ClearPoints får förlängt uppdrag hos Falck Ambulans

ClearPoint får sitt uppdrag hos Falck Ambulans förlängt i ytterligare tre månader för att säkerställa att den nya versionen av planeringssystemet kommer i produktion och alla change request avslutas och implementeras.