ClearPoints dynamiska team växer

ClearPoint välkomnar Lars Forssell som ny medarbetare.

Lars har över 20 års erfarenhet av flygbransch och affärsdriven IT – både inom statlig och privat sektor. Han är elektronikingenjör i grunden och har arbetat som ansvarig chef och affärsutvecklare med fokus på att utveckla och optimera affären till nytta för företaget, kunden och processen. Lars har en gedigen kompetens kring att driva IT och verksamhetsprojekt, offentliga upphandlingar samt förändringarbete. Han har en speciell egenskap att snabbt hitta lösningar och prioritera arbete i komplexa situationer. Samt med tydlig pedagogik kunna dokumentera och förklara så att både verksamhet och IT förstår och arbetar mot samma mål.

Lars kommer senast från Swedavia AB, som driver och äger 10 flygplatser i Sverige, där han primärt arbetade med att kravställa, upphandla och införa tekniska lösningar med fokus på resenären men också med systemstöd för både flygoperativa och kommersiella behov.

Lars har även haft ett separat uppdrag i kristeamet för Stockholm Arlanda flygplats där han i rollen som stabschef lett arbetet med att hantera och prioritera aktiviteter i en krissituation.