ClearPoint välkomnar Rose-Mari Magnussen som medarbetare

Rose-Mari är ekonom i grunden men har under många år arbetat med säkerhetsledning och kvalitetssäkring. Närmast kommer hon från en befattning som revisionsansvarig på Arlanda flygplats, Swedavia, där hennes uppdrag utöver revisionsansvar på flygplatsen också omfattade arbete i koncernens revisionsgrupp med uppdrag på andra Swedavia-flygplatser, huvudansvar för flygplatsens lokala regelverk, projektledning (bl a safetydel i badgeutbildningen och verifiering av EASA-krav), och ansvarig för utbildning för nya aktörer på flygplatsen. I rollen deltog hon också i framtagandet av koncernens och flygplatsens SMS (Safety Management System), vilket hon också deltog i förvaltningen av efter implementeringen.