ClearPoint välkomnar Kenneth Hammarberg

Kenneth har drygt 25 års erfarenhet av ledningsarbete från SAS, Swedavia och Falck Ambulans och har en gedigen ledarerfarenhet inom ett flertal operativa och administrativa områden med stor förståelse och kunskap om de olika utmaningar som finns i ett företag gällande ekonomi, kvalitet och medarbetarnöjdhet.
Kenneth har även varit kravställare på befintliga system samt projektägare vid nyinköp gällande kravspecifikationer och ansvarig processägare för både operativa och administrativa processer. En av Kenneths främsta styrkor är att se den samlade helhetsbilden för ett företag utifrån deras samlade mål och syfte.

Inom SAS arbetade Kenneth som Head of Ramphandling Domestic Arlanda och därefter som Head of SAS People Logistics och ingick i ledningsgruppen för SAS Ground Handling Arlanda.
För Swedavia, i rollen som ansvarig för avdelningen Swedavia Planning Center, var huvuduppdraget att säkra och implementera en personalplaneringsprocess i syfte att skapa en väl fungerande verksamhet.
Inom Falck i rollen som Chief Planning Officer implementerades en ny personalplaneringsavdelning för ambulansverksamheten i Sverige.