ClearPoint välkomnar Christer Lindqvist

Christer har en mycket gedigen erfarenhet av nätverk och arkitektur. Med ca 25 års branscherfarenhet, så har Christer den kompetens som behövs för att ta kvalificerade uppdrag inom området. Samtidigt är Christer en lättsam, prestigelös och trevlig person som gärna delar med sig av sitt kunnande.

Mycket bred IT-bakgrund inom teknikområdena Lan, Wan, WLAN/WiFi, Telefoni och IT-säkerhet. Därmed djup och bred erfarenhet och full förståelse för leveransen av IT-system med tillhörande nätverk och datakommunikation (krav, utveckling, test, kvalitetssäkring, migrering, konvertering, produktionssättning, implementation, drift och förvaltning).

Christer har ansvarat för leverantörskontakter, kravställning och ekonomisk uppföljning. Erfarenheter från att arbetat i bland annat statliga myndigheter och organisationer inom transportsektorn, därtill privata företag i olika branscher. Arbetar oberoende av bransch och säkerställer kontinuerligt att leveransen sker på ett arbets-och kostnadseffektivt sätt, hela tiden sträva efter att uppnå hög leveranskvalité. Djupa färdigheter inom affärsutveckling, projektledning, ledarskap, processutveckling och kravställning, därtill analytiskt och pedagogisk.