ClearPoint utökar sitt uppdrag på Falck

ClearPoint har fått utökat förtroende att hjälpa till med löneintegration och uppgradering till ny version av Falcks personalplaneringssystem.
Uppdraget innebär också implementering av flera bolag inom Falck koncernen. Uppdraget innefattar systemteknisk modellering, processbeskrivningar, utbildning. verksamhetssupport samt systemimplementationer.
Tidsplanen för projektet sträcker sig över 2017.