ClearPoint utökar sitt uppdrag på Falck

ClearPoint har fått utökat förtroende att projektleda och hjälpa till med löneintegration och implementering av  personalplaneringssystem på Falck Räddningstjänst AB och Falck Services AB

Uppdraget innefattar systemteknisk modellering, processbeskrivningar, utbildning. verksamhetssupport, löneintegration samt systemimplementationer.
Tidsplanen för projektet sträcker sig till 2018-06-30