ClearPoint och Sjöfartsverket

Clearpoint har blivit kontrakterade av Sjöfartsverket för att medverka vid utformande av leverantörsavtal på fasta och mobila operatörstjänster. Avtalet kommer utöver Sjöfartsverket även att gälla för Luftfartsverket.

sjofartsverket_banner_white