ClearPoint förstärker Utvecklingsprogram Arlanda

ClearPoint har fått i uppdrag att bidra i arbetet med Utvecklingsprogram Arlanda med två expertisroller. En roll som flygplatsteknisk specialist och en som samordnare av CNS / EMC-frågor (CNS står för Communication Navigation Surveillance och EMC handlar om eletromagnetisk strålning och hur eletriska maskiner kan störa radiokommunikation).

Swedavia och Utvecklingsprogram Arlanda utvecklar Stockholm Arlanda Airport för att kunna ta emot närmare 40 miljoner resenärer år 2040, jämfört med dagens 25 miljoner. Här berättar Swedavia mer om vad som skall hända.