ClearPoint förstärker teamet

ClearPoint har ytterligare förstärkt sitt team och välkomnar Einar Hansen som ny medarbetare.

Einar har många års erfarenhet som enterprisearkitekt och projektledare inom IT, med stor erfarenhet av IT-strategisk arbete och kommunikation. Några av Einars starka sidor är strukturerad analys av verksamhets- och IT- behov och att omsätta dessa i allt från mål och strategier till kravspecifikationer och designdokument.