ClearPoint förstärker teamet

ClearPoint välkomnar Cecilia Dahlgren som ny medarbetare!

Cecilia har flera års erfarenhet som service manager och samordnare inom IT, i kommunal och statlig verksamhet. Hon har även arbetat mycket med utveckling av verksamhetssystem samt kvalitetssäkring och optimering av verksamhetens användning av aktuella IT-stöd. Cecilias starka sidor är förmågan att identifiera, säkerställa och kvalitetssäkra de bästa lösningarna utifrån verksamhetens behov. Cecilia har en juridikutbildning och har många års erfarenhet av arbete inom Sveriges domstolar.