ClearPoint förstärker LFVs organisation

ClearPoint har fått uppdraget att tillfälligt förstärka LFVs organisation med en TF chef för det nyinrättade uppdragskontoret för teknikuppdrag inom LFV. Syftet är att finna synergier, effektivisera arbetet, utveckla rapporteringen samt förbättra koordinationen mellan pågående projekt inom LFV.

Utskrift