ClearPoint förstärker LFVs organisation i nyupprättad roll

ClearPoint har tillträtt en nyupprättad roll som en av tre förvaltningsteamledare i LFV:s systemförvaltningsorganisation. Uppdraget innebär att dels ta fram arbetsbeskrivning och rapporteringsplanering för rollen, dels att ha huvudansvaret för ett av tre team och där ansvara för resursplanering, prioritering och planering av det löpande arbetet.
Utskrift