ClearPoint får ytterligare uppdrag hos LFV

ClearPoint har fått i uppdrag att bistå med hanteringen och handläggning av analyser och remisser avseende eventuell påverkan på LFVs CNS-infrastruktur. CNS står för Communication Navigation Surveillance.