ClearPoint får projektledaruppdrag på Falck inom Ambulans

ClearPoint har fått i uppdrag att slutföra ett systemuppgraderingsprojekt på Falck Ambulans Sverige
Uppdraget innebär en versionsuppgradering av Falcks personalplaneringssystem. I uppdraget ska även utstående felärenden och Change Requests avslutas, uppdraget sträcker sig över 4 månader.

Logotyp_Falck