ClearPoint får nya uppdrag på LFV

ClearPoint har fått i uppdrag att under hösten ta fram ett beslutsunderlag kring en eventuell omlokalisering av LFVs datahall. Uppdraget innefattar också att planera och leda arbetet med avveckling av kommunikationen till LFVs gamla huvudkontor.

LFV_LOGO_ORANGE_RGB_cutout