ClearPoint får förlängt förtroende av LFV

ClearPoint har förlängt sitt engagemang hos LFV i projekt LFV ATN Fas 2. Projektet syftar till att integrera kommunikation, radar och navigation med LFVs nya IP WAN. ClearPoint kommer att ansvara för införandet av WAN och operativt LAN på LFVs alla siter med kommunikation, radar och navigation.