ClearPoint engageras av Kriminalvården

ClearPoint har fått förtroendet att projektleda uppgraderingen av befintlig telefoniplattform samt att bistå och stötta Kriminalvården vid införandet av kommunikation som tjänst

.98976596b2979699_800x800ar