ClearPoint blir medlem i Swedish Aviation Group

ClearPoint kan med glädje meddela att man nu är medlem i Swedish Aviation Group som är en organisation för marknadsföring av svenskt kunnande beträffande flygrum och flygplatser för civilt flyg.

Detta är ett stort steg för ClearPoint där vi förstärker vår inriktning och förtydligar vår kompetens inom flygbranschen. Swedish Aviation Group är en viktig organisation som gör ett bra arbete med att lyfta fram den enorma kompetens som finns kring Aviation i Sverige.
– Mikael Risberg, VD ClearPoint

Swedish Aviation Group