ClearPoint assisterar SAS med resursplanering

ClearPoint har fått i uppdrag att assistera flygbolaget SAS inom området resursplanering. I uppdraget ingår bland annat konfigurationer, analyser, regelmodellering, rapport-skapande och kunskapsöverföring.