ClearPoint är din erfarna partner när du ska göra strategiska vägval. Vår målsättning är att vara ditt stöd i dialog med teknologileverantörer och säkerställa att dina verksamhetsbehov översätts till tydliga strategiska inriktningar. Clearpoint har stor erfarenhet i framtagande och dokumenterande av strategier och strategiska handlingsplaner. ClearPoint kan leda och driva strategiarbete tillsammans med din verksamhet där vi ger praktiska råd hur du kommer igång samt bistår med metoder och mallar etc. Våra medarbetare har stor erfarenhet av att leda strategiska workhops, och inte minst utforma och använda strategiskt kommunikationsmaterial.