ClearPoint är den oberoende länken mellan kund och leverantör och hjälper er med att hitta den mest optimala helhetslösningen utifrån ert företags förutsättningar för att analysera och stödja er process.

En av de stora kostnaderna i ett företag är personalkostnaderna och erfarenhetsmässigt så finns det en effektiviseringspotential på ca 5–30% med bibehållen eller förbättrad kvalité.

Det finns idag ett stort antal leverantörer av systemlösningar och det är ytterst viktigt att en analys görs innan en förändring av systemstöd i syfte att få den mest optimala lösningen.

ClearPoint har över femtio års gemensam erfarenhet av att arbeta med effektiva lösningar inom Resource & Workforce Management för personal, utrustning och IT-lösningar.

Detta innefattar bl a:

Ledarerfarenhet från management

Ledare Operativa verksamheter

Specialistfunktioner

  • Roller

Projektägare

Projektledare

Management support

Systemförvaltare

Management

  • Tjänster

Förstudier                                                                      Verksamhetsutveckling

Kortsiktig analys av verksamhetens behov                   Process och Change management

Långsiktig analys av verksamhetens behov                  Processkartläggning

Kravställningar                                                               Nulägesanalyser

Förhandlingar                                                                Framtagande av KPI

Upphandlingar                                                               Ekonomiska analyser

Schemaläggningspotential

Process och systemimplementeringar

Programmering

Utbildning

I samtliga aktiviteter ingår underliggande aktiviteter då planering av personal och utrustning är en komplex uppgift som innefattar allt från produktionsbehov, kvalitetsmål, ekonomi, schemabehov, kollektivavtal, lokala avtal, kompetenser, geografiska placeringar, utrustning, utbildningar, vakanshantering, semesterplanering etc.

I många fall så handlar det om att omfördela sina resurser i syfte att förbättra produktivitet, kvalité och resultat för sin produkt.