ClearPoint har stor erfarenhet av att leda allt från små projekt och arbetsgrupper till stora och komplexa projekt och program, även i internationella miljöer och med mer än 100 deltagare i olika delprojekt. Våra medarbetare har stor erfarenhet av flertalet förekommande projektmodeller och metoder, flera av oss har även erfarenhet från agila utvecklingsprojekt. För oss är kommunikation en kritisk framgångsfaktor i alla våra projekt, till styrgrupper, till projektmedlemmar och till alla intressenter. Genom ett stort kontaktnät och partnerskap med viktiga samarbetspartners kan vi ofta bistå i att hitta rätt kompetens till rätt projekt.