clearpoint_multisourcing

ClearPoints konsulter har medverkat i ett stort antal sourcingaffärer och har stor erfarenhet av att tackla utmaningar i samband med sourcing och multisourcing.

Våra medarbetare kan bistå i framtagande av sourcingstrategier och planer och medverka i genomförande av dessa planer. ClearPoint lägger stor vikt vid skapande av väl fungerande processer mellan olika leverantörer och kund och är bra på att överbrygga kommunikationssvårigheter, kulturskillnader m.m. mellan olika företag. Allt i syfte att du som företag ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.