ClearPoint har stor kompetens och erfarenhet i att ta verksamhetsbehov, strategier och arkitekturmodeller och omsätta dessa i kravspecifikationer för upphandlingar och avtal. Våra medarbetare är uppskattade rådgivare för omvärldsanalys av olika teknologier och trender i samband med kravspecifikationsarbete och har även unik spetskompetens inom områdena telekom och mobilitet.

ClearPoint har medarbetare med mycket stor erfarenhet av att leda upphandlingar i såväl privat som offentlig sektor. Detta omfattar arbete med att ta fram ett komplett upphandlingsunderlag innehållande bl.a. teknisk och funktionell kravspecifikation, finansiellt ramverk, utvärderingskriterier etc.