ClearPoint har stor erfarenhet av att driva förstudier, allt från enkla utredningar till projektledning av stora förstudieprojekt. I våra förstudier är vi vana vid att ta fram beslutsunderlag för både nytta och kostnader, göra omvärldsanalyser inom olika teknologier och verksamhetsområden, samt ta fram business case och projektdirektiv för nästa fas. En viktig del av alla förstudier är klar och tydlig kommunikation och underlag till beställare och beslutsfattare – något ClearPoint lägger stor vikt vid i alla förstudier.

ClearPoints medarbetare är även uppskattade rådgivare i många organisationer där vi använder all vår kunskap och expertis för på ett mer informellt sätt agera rådgivare i små och stora sammanhang. Vår stora erfarenhet gör oss till en uppskattad dialogpartner när du vill testa en idé eller ha ett bollplank – kanske inför start av en formell förstudie.