Med ClearPoint får du kvalificerad hjälp med att ta dina strategiska val och inriktningar vidare i praktiska genomförbara planer och projekt. ClearPoints medarbetare har stor kompetens och erfarenhet i att ta fram detaljerade design- och arkitekturdokument och kan även bistå med att ta fram/utveckla ditt företags mål och referensarkitektur.  Våra medarbetare bistår ofta olika linjeorganisationer i framtagande/utvecklande av utvecklingsplaner, portföljer, roadmaps och ”proof of concepts”.