Bakgrund
Swedavias flygplats Stockholm-Arlanda var i stort behov av att byta ut en föråldrad analog radioplattform för kommunikation mellan tornet och fordon på manöverområdet. Swedavias internleverantör av markradioplattformar ä Swedavia Airport Telecom.

Omfattning
Uppdraget var att projektleda hela projektet från kravinsamling och design fram till produktion och godkännande av transportstyrelsen. I projektet ingick omfattande dokumentationsarbete samt rigorösa test och verifieringar. Projektet var ett CNS (Communication, Navigation and Surveillance)-projekt där regelverken för Swedavia, LFV och Transportstyrelsen var styrande för hela projektet.

Uppdraget
ClearPoint fick uppdraget i slutet av 2017 och avgörande för Swedavia var konsultens höga kompetens kring digital markradio samt hög kompetens kring flygoperativa processer och flygledningsverksamhet. Under uppdraget genomfördes flera större ändringar för att bättre uppfylla högt ställda krav på kvalitet och tillgänglighet. Efter godkännande från Transportstyrelsen togs hela systemet i operativ produktion våren 2019.

Kund: Swedavia Airport Telecom

Period: 2017 – 2019