Bakgrund
ATG genomför en omfattande omställning på sin kundservice samt avdelning för AML (Anti-Money Laundery). Målsättningen är att kunna tillhandahålla en väldigt god service i flera olika kanaler där kunderna på ett enkelt sätt får den hjälp de efterfrågar. Genom ett mer strukturerat och professionellt sätt att arbeta ska denna omställning även medföra lägre kostnader. Utöver detta ska ATG även ta ansvar för att deras plattformar medför ansvarsfullt spelande och motverkar olagliga pengatransaktioner.

Omfattning
För att på ett tillfredsställande sätt genomföra detta arbete krävs att rätt kompetens finns hos medarbetare i nyckelroller. Dessutom måste arbetssättet på alla nivåer styras av tydliga processer. Med nyckelroller och processer på plats kommer även goda resultat att nås.

Uppdraget
Med ett tydligt ledarskap och god struktur ledde Clearpoint omställningen genom att i en interrimlösning bidra med avdelningschef för Kundservice och AML. Uppdraget innebar att strategiskt sätt de viktigaste grundbultarna på plats för att på så sätt kunna ta fram budget och affärsplan för hela verksamheten, rekrytering av nyckelresurser, framtagande av huvudprocesser, hitta rätt stöd med hjälp av rätt teknik med mera.

Utmaningar

2021 var ett år där Covid-19 fortfarande innebar en stor utmaning för samhället vilket satte begränsningar för hur människor kunde mötas. Detta påverkade såväl medarbetares sociala arbetsmiljö, men även kundernas beteenden.
Situationen i samhället och externa faktorer förändrade även de förutsättningar som ATG hade att arbeta under. Exempelvis ledde detta ett plötsligt ökat behov av personal för avdelningen AML som en konsekvens av nya regeringsbeslut.

Kund: ATG (AB Trav och Galopp)

Period: 2021