Bakgrund
Försvarsdepartementet i Storbritannien planerade att genomföra en upphandling av ny kommunikation på samtliga RAF-baser för CNS (Communication, Navigation, Surveillance). BAE i England tillsammans med svenska LFV planerade att svara på upphandlingen.

Omfattning
Ersätta befintlig infrastruktur för CNS på samtliga 130 RAF-baser ”word wide”.

Uppdraget
ClearPoints ansvar i projektet var att ta fram 15 typkonfigureringar med lösningsförslag på HW för CNS-kommunikation över IP.

Resultat
ClearPoint levererade de 15 godkända typkonfigureringar som BAE beställt på utsatt tid.

Utmaningar
ClearPoints största utmaning var den korta uppdragstiden samt osäkerhet kring detaljer om BAE:s anbudsupplägg. Beroenden till befintliga nätverk för infrastruktur på RAF-baserna hade också inverkan på de framtagna lösningarna.

Kund: LFV

Period: juli 2013 – september 2013