Bakgrund
Swedavia Airport Telecom behövde snabbt tillsätta en tillförordnad produktchef för Airport Radio. Airport Radio är Swedavias tetra baserade plattform för kritisk kommunikation på flygplatsen.

Omfattning
Uppdraget omfattade en linjechefs roll, med ansvar för ekonomi och produktutveckling. I rollen ingick ansvar för produktion och förvaltning samt ansvara för beställningar och leverantörskontakter inom området. Rollen omfattade även ett resultatansvar för produktområdet.

Uppdraget
Clearpoint fick uppdraget i slutet av 2015, där kunden Swedavia Airport Telecom valde Clearpoint då konsult kunde tillsättas med kort varsel och rätt kompetensprofil. Avgörande för Swedavia Airport Telecom var även en hög kompetens om flygplatsers verksamhet och teknologiplattformar.

Under uppdraget genomfördes  större projekt med lyckat resultat, där produktchef agerade beställare och projektägare. Uppdraget avslutades 2017 genom att produktchefsansvaret lämnades över till nyanställd ordinarie produktchef.

Kund: Swedavia Airport Telecom

Period: 2015 – 2017