Utvecklingsprogram Arlanda
Projektledare ny radioplattform
Omställning av Kundservice
Projekt Marshall
Produktchef Airport Radio
Ny telefoniplattform