ClearPoint utökar sitt uppdrag på Falck

ClearPoint har fått utökat förtroende att hjälpa till med löneintegration och uppgradering till ny version av Falcks personalplaneringssystem.
Uppdraget innebär också implementering av flera bolag inom Falck koncernen. Uppdraget innefattar systemteknisk modellering, processbeskrivningar, utbildning. verksamhetssupport samt systemimplementationer.
Tidsplanen för projektet sträcker sig över 2017.

ClearPoint stödjer Nattvandrarna

Nattvandrarna är en ideell, demokratiskt uppbyggd organisation för lokala grupper och föreningar. Syftet med nattvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

För ClearPoint är detta en viktig sak. Därför väljer vi att bli stödpartner till Nattvandrarna så de kan fortsätta sitt arbete.

Läs mer om Nattvandrarna på nattvandrarna.se