Utskrift

Period: April 2014 – pågående

Bakgrund

LFV har ansvarar för flygtrafikledning i Sverige och har under 2013-2014 etablerat nya tjänster för LAN & WAN inom sin organisation. Dessa nya tjänster ska även användas operativt för radar, radio och navigation. Nya kommunikationslösningen kallas övergripande LFV ATN.

Omfattning

Projekt LFV ATN FAS 2 ska implementera IP kommunikationslösningar i LFV ATN för befintliga system inom radar, radio och navigation.

Uppdraget

ClearPoints uppdrag är projektledning av:

  • Etablering av IP kommunikation till ett 60 tal radar, radio och navigationsanläggningar i hela Sverige.
  • Framtagning och implementering av IP kommunikationslösningar för radar, radio och navigationssystem i LFV ATN.
  • Framtagning av beslutsunderlag och underlag för flygsäkerhetsarbete.

Resultat

Pågående projekt.

Utmaningar & beroenden

Flygtrafiktjänst omfattas av ett rigoröst regelverk för att upprätthålla flygsäkerheten. Operativa system som radar, radio och navigation har av flygsäkerhetsskäl behållit sina seriella gränssnitt i LFV ATN FAS 2, vilket gör det till en utmaning att transportera över IP, med bibehållen funktion och kvalitet utan att systemen påverkas.