Period: April 2017 – pågående

Bakgrund

Swedavia gör nu en omfattande miljardsatsning och byggnationen är redan i gång. Resultatet blir ökad kapacitet för resenärer, hyresgäster och flygbolag, mer shopping och restauranger, fler hotell- och kongressmöjligheter, arbetsplatser, bättre kollektivtrafik och än fler destinationer.

Omfattning

Utvecklingsprogram Arlanda handlar primärt om att bygga en ny Pir i anslutning till terminal 5. Utöver detta byggs en utökad handelsplats och en ny central säkerhetskontroll.

Uppdraget

ClearPoint har fått i uppdrag att bidra i arbetet med Utvecklingsprogram Arlanda med två expertisroller. En roll som flygplatsteknisk specialist som handlar om att navigera byggfolk i flygplatsen komplexa värld och en som samordnare av CNS / EMC-frågor (CNS står för Communication Navigation Surveillance och EMC handlar om eletromagnetisk strålning och hur eletriska maskiner kan störa radiokommunikation).