sjofartsverket_banner_white

 

 

Period: April 2014 – pågående

Bakgrund

Sjöfartsverket står inför flera större infrastrukturförändringar under 2014 och 2015.

Omfattning

Sjöfartsverket:

 • ska ersätta sin telefoniplattform från Nortel
 • måste avropa nya fasta och mobila operatörstjänster pga utgående avtal
 • måste avropa nytt WAN som tjänst pga utgående avvtal

Uppdrag

ClearPoint har fått ett antal uppdrag att lösa åt Sjöfartsverket under 2014/2015.

 • Bistå och stötta Sjöfartsverket vid införandet av ny telefoniplattform från Cisco
 • Ansvara för avrop av ny operatör på fasta och mobila telefonitjänster
 • Ansvara för avrop av nytt WAN
 • Ansvara för införandet av fasta och mobila operatörstjänster

Resultat

 • Ny telefoniplattform etablerad
 • Avrop på ny operatör för fasta och mobila telefonitjänster genomförd, utan överprövning
 • Avrop på nytt WAN utskickad. Klart i april 2015.
 • Införandet av nya operatörstjänster, klart i februari 2015
 • Införandet av nytt WAN, ska vara klart under oktober 2015

Utmaningar och beroenden

Sjöfartsverket har ett antal kritiska verksamheter som har krav på hög säkerhet och maximal tillgänglighet till exempel:

 • Sjö- och flygräddning
 • Lotsning
 • Isbrytning
 • etc.