Period 2017-2019

Bakgrund

Swedavias flygplats Stockholm-Arlanda var i stort behov av att byta ut en föråldrad analog radioplattform för kommunikation mellan tornet och fordon på manöverområdet. Swedavias internleverantör av markradioplattforma är Swedavia Airport Telecom.  

Omfattning

Uppdraget var att projektleda hela projekt från kravinsamling och design fram till produktion och godkännande av transportstyrelsen.

I projektet ingick omfattande dokumentationsarbete samt rigorösa  test och verifieringar. Projektet vart ett CNS (Communication, Navigation and Surveillance) projekt där Swedavias, LFV:s  och Transportstyrelsen regelverk var styrande för hela projektet.

Uppdraget

Clearpoint fick uppdraget slutet 2017, avgörande för Swedavia var konsultens höga kompetens kring digital markradio samt hög kompetens kring flygoperativa processer och flygledningsverksamhet. Under uppdraget genomfördes flera större ändringar för att bättre uppfylla högt ställda krav på kvalitet och tillgänglighet. Efter godkännande från Transportstyrelsen togs hela systemet i operativ produktion våren 2019.