Period: Juli 2013 till september 2013

Bakgrund

Försvarsdepartementet i Storbritannien planerade att genomföra en upphandling av ny kommunika-tion på samtliga RAF-baser för CNS (Communication, Navigation, Surveillance). BAE i England tillsammans med svenska LFV planerade att svara på upphandlingen.

Omfattning

Ersätta befintlig infrastruktur för CNS på samtliga 130 RAF-baser ”word wide”.

Uppdraget

ClearPoints ansvar i projektet var att ta fram 15 typkonfigureringar med lösningsförslag på HW för CNS-kommunikation över IP.

Resultat

ClearPoint levererade de 15 godkända typkonfigureringar som BAE beställt på utsatt tid.

Utmaningar & beroenden

ClearPoints största utmaning var den korta uppdragstiden samt osäkerhet kring detaljer om BAE:s anbudsupplägg. Beroenden till befintliga nätverk för infrastruktur på RAF-baserna hade också inverkan på de framtagna lösningarna.