Utskrift

Period: April 2013 – juli 2014

Bakgrund

2010 genomfördes en delning av LFV som delades upp i LFV som ansvarar för flygtrafikledning samt Swedavia som äger och driver de tio statliga flygplatserna. LFV har fram tills nu köpt WAN och LAN av Swedavia men då avtalet gått ut har LFV valt att avropa WAN- och LAN-tjänster enligt Kammarkollegieavtalet.

Omfattning

Projekt LFV ATN ska implementera ett nytt WAN, operativt LAN, administrativt LAN samt internetaccess och säkerhetstjänster för LFV.

Uppdraget

ClearPoints uppdrag är att projektledning av:

  • Införandet av Telias WAN och administrativa LAN samt Internet och säkerhetstjänsterna.
  • Framtagning och implementering av processer för felanmälan, beställning, ändring och avbeställning samt incident management.
  • Medverkan i att ta fram testplan och LFV specifika testfall.
  • Ansvara för framtagning av migreringsmetodik och underlag för migrering av administrativa klienter och system, samt Internet och säkerhetstjänster.

Resultat

Samtliga LFV siter med personal anslutna till LFVs nya WAN och med samtliga säkerhetstjänster.

Utmaningar & beroenden

Flygtrafiktjänst omfattas av ett rigoröst regelverk för att upprätthålla flygsäkerheten. Det ställer stora säkerhetskrav på migrering av system och klienter till nya nätverk. System- och klientfloran är stor, beroendena mellan systemen är komplex, vilket ställer stora krav på utredningar och förberedelser inför migrering till nya nätverk.